Privacyverklaring

Contactgegevens

Eventspot
Gedempte Zuiderdiep 58
9711 HK Groningen

www.eventspot.nl
info@eventspot.nl

Inleiding

Ja, ook Eventspot verwerkt persoonsgegevens. Simpelweg omdat wij onze werkzaamheden anders niet goed (genoeg) uit kunnen voeren. We kunnen je geen toegangsbewijs toesturen als we je e-mailadres niet hebben en je kunt je niet afmelden voor een evenement als wij niet opslaan wie zich heeft ingeschreven. In deze privacyverklaring vertellen we je welke gegevens we verwerken en wat daarbij jouw rechten zijn.

Cookies

Google Analytics
Via onze websites wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om websitebezoeken bij te houden en rapportages te krijgen over hoe de website gebruikt wordt. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Jouw gegevens

Onderstaande gegevens worden mogelijk opgeslagen:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Informatie over je besturingssysteem en browser

Bovenstaande gegevens zijn alleen inzichtelijk door de organisator van het evenementen waarvoor je je aanmeld en door medewerkers van Eventspot in het geval er door de organisator gevraagd is om support te leveren. Alle gegevens worden opgeslagen binnen de EU. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze diensten. De gegevens worden gebruikt voor onder andere:

  • Het genereren van gastenlijsten
  • Het versturen van het toegangsbewijs
  • Het versturen van herinneringen voor evenementen waarvoor je bent aangemeld
  • Het beter kunnen achterhalen van de oorzaak van eventuele problemen

Organisatoren via Eventspot

Nieuwe organisatoren worden door Eventspot gewezen op de regels rondom privacy en de AVG. Eventspot is verantwoordelijk voor de veiligheid en bereikbaarheid van alle gegevens. Echter, Eventspot kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wat de organisatoren met de beschikbare data doen.

Je herkent een website van een externe organisator aan de URL van de website. Als het adres met een andere naam begint dan eventspot.nl dan is dat de naam van de organisator. Dat ziet er zo uit: [naam organisator].eventspot.nl. Elke organisator heeft onderin de website ten minste een e-mailadres staan waarmee je contact kunt opnemen.

Heb je klachten over een organisator die je wilt melden aan Eventspot? Neem dan contact op met info@eventspot.nl.

Jouw rechten

Eenieder heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om een verzoek te doen tot inzage, rectificatie, beperking of wissen van persoonsgegevens. Ook kan er verzocht worden om persoonsgegevens over te dragen. Na ontvangst van het verzoek ontvangt de verzoeker uiterlijk binnen 30 dagen een overzicht van de persoonsgegevens.

Contact

Heb je vragen of klachten over de wijze waarop wij je gegevens behandelen? Of wil je je beroepen op een van je bovengenoemde rechten? Neem dan contact op met info@eventspot.nl